Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 - 18:00, Σάββατο: 8:00 - 14:00

Άρθρα

Άρθρα που έχει δημοσιεύσει ο Δρ. Μουστάρδας Μάριος σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και ηλεκτρονικά μέσα.

Παρουσίαση ασθενούς, 24 χρόνια μετά την επιτυχή αποκατάσταση μέλους με ακρωτηριαστικό τραυματισμό της κατά αγκώνα χώρας

Άρθρα Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010 08:25

Παρουσίαση ασθενούς, 24 χρόνια μετά την επιτυχή αποκατάσταση (επανασυγκολυση) μέλους με ακρωτηριαστικο τραυματισμό της κατά αγκώνα χώρας.