Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 - 18:00, Σάββατο: 8:00 - 14:00

Άρθρα

Άρθρα που έχει δημοσιεύσει ο Δρ. Μουστάρδας Μάριος σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και ηλεκτρονικά μέσα.

Αντιμετώπιση οξείας ισχαιμίας δεξιού σκέλους με πλήρες νευρολογικό έλλειμμα σε έδαφος διαχωρισμού αορτής τύπου α

Άρθρα Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010 21:12

Αντιμετώπιση οξείας ισχαιμίας δεξιού σκέλους με πλήρες νευρολογικό έλλειμμα σε έδαφος διαχωρισμού αορτής τύπου α. Παρουσίαση περιστατικού.