Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 - 18:00, Σάββατο: 8:00 - 14:00

Άρθρα

Άρθρα που έχει δημοσιεύσει ο Δρ. Μουστάρδας Μάριος σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και ηλεκτρονικά μέσα.

Left main bronchus foreign body masquerading as diaphragmatic hernia in an adult patient

Άρθρα Κυριακή, 06 Μαρτίου 2011 09:20

Foreign body aspiration is quite uncommon in the adults. It can be a life-threatening situation and it often requires a high index of suspicion, because the diagnosis can be obscure.