Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 - 18:00, Σάββατο: 8:00 - 14:00

Άρθρα

Άρθρα που έχει δημοσιεύσει ο Δρ. Μουστάρδας Μάριος σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και ηλεκτρονικά μέσα.

Ο Ρόλος των Ενδαγγειακών Τεχνικών στην Αντιμετώπιση των Οξέων Διαχωρισμών Αορτής Τύπου Β

Άρθρα Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016 20:15
Ο Ρόλος των Ενδαγγειακών Τεχνικών στην Αντιμετώπιση των Οξέων Διαχωρισμών Αορτής Τύπου Β Ο Ρόλος των Ενδαγγειακών Τεχνικών στην Αντιμετώπιση των Οξέων Διαχωρισμών Αορτής Τύπου Β

Διαχωρισμός Αορτής: 3,5 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους ετησίως. Πρόσφατες ενδείξεις δείχνουν αυξητική τάση: 14 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους ετησίως. Στην ηλικιακή ομάδα 65-75 ετών αυξάνεται έως 35 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους ετησίως.