Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 - 18:00, Σάββατο: 8:00 - 14:00

Διαβητικό Πόδι

Διαχωρισμός Αορτής: 3,5 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους ετησίως. Πρόσφατες ενδείξεις δείχνουν αυξητική τάση: 14 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους ετησίως. Στην ηλικιακή ομάδα 65-75 ετών αυξάνεται έως 35 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους ετησίως.