Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 - 18:00, Σάββατο: 8:00 - 14:00

Θωρακοχειρουργικές Επεμβάσεις

Αντιμετωπίζονται τα οξέα Θωρακοχειρουργικά περιστατικά

Αντιμετωπίζονται τα οξέα Θωρακοχειρουργικά περιστατικά

  • Πνευμοθώρακες - Αιμοπνευμοθώρακες
  • Πλευρικές συλλογές
  • Εμπυήματα
  • Καρδιακός επιπωματισμός - tamponade (περικαρδιοκέντηση, περικαρδιεκτομή)


Σχετικά με την Θωρακοχειρουργική

H Θωρακοχειρουργική έχει ως αντικείμενο τις παθήσεις των οργάνων του θώρακος που χρειάζονται χειρουργική θεραπεία. Αφορά λοιπόν παθήσεις της καρδιάς, των πνευμόνων, του οισοφάγου και φυσικά του θωρακικού τοιχώματος.

Η θωρακοσκοπική χειρουργική (V.A.T.S. – «video – assisted thoracoscopic surgery») αποτελεί σχετικά νέα μέθοδο που αναπτύχθηκε παράλληλα με την λαπαροσκοπική χειρουργική. Αφορά διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις για τις παθήσεις του θώρακος.

Βασική προϋπόθεση είναι η χορήγηση γενικής αναισθησίας και ο εκλεκτικός με ειδικό τραχειοσωλήνα αερισμού των πνευμόνων.

Οι επεμβάσεις γίνονται μέσω μικρών οπών διαμέτρου από 4 έως 8 χιλιοστών με την χρήση ειδικής βιντεοκάμερας οι οποία επιτυγχάνει μεγέθυνση έως και 20 φορές, για μεγαλύτερη ακρίβεια αναγνώρισης των ιστών.

Η διαγνωστική χρήση της V.A.T.S. αφορά παντός είδους βιοψίες στον θώρακα.

Θεραπευτικά καλύπτει μεγάλο αριθμό παθήσεων του θώρακος πλήν των κλασσικών επεμβάσεων για κακοήθειες του πνεύμονα.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αφορούν την αποφυγή μεγάλων τραυματικών τομών, δραστική μείωση του πόνου, νοσοκομειακή παραμονή από 24 – 48 ώρες και φυσικά μέγιστη χειρουργική ακρίβεια λόγω της νέας τεχνολογίας.