Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 - 18:00, Σάββατο: 8:00 - 14:00

Φλεβικές Επεμβάσεις

Φλεβικές Επεμβάσεις


  • Φλεβική ανεπάρκεια.
  • Κιρσοί κάτω άκρων (σαφηνεκτομή και χειρουργική αφαίρεση κιρσών ή EVLT (Endovenus Laser Treatment) με τη χρήση Laser.
  • Ευρυαγγείες (σκληροθεραπεία, θερμοπηξία, Laser).
  • Φλεβική θρόμβωση, μεταθρομβωτικό σύνδρομο και φλεβικά έλκη.
  • Φλεβική διαλείπουσα χωλότητα.
  • Πλαστική φλεβικών βαλβίδων ή και μετάθεση φλεβικής βαλβίδας.
  • Τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας για αποφυγή πνευμονικής εμβολής σε σοβαρές φλεβικές θρομβώσεις.