Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 - 18:00, Σάββατο: 8:00 - 14:00

Κλινικός Έλεγχος

Κλινική Εξέταση, Υπερηχογραφικός έλεγχος των αγγείων, Αγγειογραφικός έλεγχος

Κλινικός Έλεγχος

  • Κλινική Εξέταση
  • Υπερηχογραφικός έλεγχος των αγγείων (Doppler ροής και Triplex)
  • Αγγειογραφικός έλεγχος (αγγειογραφία - DSA, αξονική αγγειογραφία - CT Angio, μαγνητική αγγειογραφία - ΜRA)


Σχετικά με τον Κλινικό Έλεγχο

Η Υπερηχογραφική εξέταση, των αρτηριών ολοκλήρου του ανθρωπίνου σώματος γίνεται ανώδυνα, αναίμακτα και δεν απαιτεί την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Η εξέταση ενδείκνυται σε ασθενείς με συμπτώματα ισχαιμίας, σε άτομα με ασυμπτωματικά τραχηλικά φυσήματα ή σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων, όπως και σε υποψήφιους για παράκαμψη (bypass) αορτής, λαγονίων, μηριαίων, περιφερικών αγγείων, Έλεγχο ή διάγνωση ανευρυσμάτων και μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Διαλείπουσα χωλότητα δημιουργούν και άλλες παθήσεις συνήθως ορθοπαιδικής αιτιολογίας και με κατάλληλες εξετάσεις έχουμε ακριβή διάγνωση. Οι εξετάσεις αυτές είναι οι μετρήσεις των αρτηριακών πιέσεων με Doppler και ο έλεγχος των αρτηριών με Τriplex. Είναι αναίμακτες και ανώδυνες. Εκτός από τη διάγνωση μας πληροφορούν και για τη βαρύτητα της αρτηριακής στένωσης ή απόφραξης. Αγγειογραφία συνιστάται μόνο όταν υπάρχει ένδειξη επέμβασης.

Διαβάστε περισσότερα για την Υπερηχογραφική εξέταση στη Wikipedia