Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 - 18:00, Σάββατο: 8:00 - 14:00

Φλεβικό σύστημα

Κιρσοί, Ευρυαγγείες, Θρομβώσεις (DVT), Θρομβοφλεβίτιδα, Φίλτρα, Πνευμονική εμβολή (Π.Ε.)

Φλεβικό σύστημα

  • Φλεβίτιδα, φλεβική ανεπάρκεια
  • Κιρσοί σκελών (σαφηνεκτομή και χειρουργική αφαίρεση κιρσών ή EVLT (Endovenus Laser Treatment) με τη χρήση Laser
  • Ευρυαγγείες (σκληροθεραπεία - θερμοπηξία TC3000 - Laser)
  • Φλεβικές θρομβώσεις - μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο, άτονα έλκη
  • Τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας


Σχετικά με το Φλεβικό σύστημα

Φλέβες ονομάζονται τα αγγεία του οργανισμού που μεταφέρουν το αίμα στην καρδιά. Ομοίως, με τις αρτηρίες, διακλαδίζονται σε μεγαλύτερα και μικρότερα αγγεία μέχρι τα τριχοειδή.

Σχηματίζουν το φλεβικό σύστημα, το οποίο, τόσο στα άνω, όσο και στα κάτω άκρα, αποτελεί έναν πολύπλοκο μηχανισμό αντλίας, με τον οποίο, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε όρθια θέση, το φλεβικό αίμα μεταφέρεται προς την καρδιά παρά την αντίθετη δύναμη της βαρύτητας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα των φλεβών είναι οι βαλβίδες, οι οποίες επιτρέπουν τη ροή του αίματος μόνο σε μία κατεύθυνση (από την περιφέρεια προς την καρδιά).


Κιρσοί ποδιών - Αριστερό πόδι Χειρουργημένο - Δεξί πόδι προς Χειρουργείο

Κιρσοί ποδιών - Αριστερό πόδι Χειρουργημένο - Δεξί πόδι προς Χειρουργείο
Κιρσοί ποδιών - Αριστερό πόδι Χειρουργημένο - Δεξί πόδι προς Χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα για το Φλεβικό σύστημα στη Wikipedia

Σύστημα θερμοπηξίας TC3000 / VEINWAVE

Σύστημα θερμοπηξίας TC3000